Villkor

1. Personuppgifter
Personuppgifter som anges i anmälan lagras i enlighet med Personuppgiftslagen och kommer inte att spridas eller säljas vidare. Uppgifterna kommer raderas efter konventet.

2. Åldersgräns
På MultiCon 2017 har vi en åldersgräns på 13 år (född år 2004). Vi anser att programmet inte lämpar sig för yngre personer. Alla som är under 18 år behöver målsmans godkännande för att få åka på konventet. Vi vill även påpeka att MultiCon 2017 skiljer sig en del från de Harry Potter-konvent som arrangerats under åren, och att deltagarna förväntas ta mycket större eget ansvar under MultiCon. Vid speciella omständigheter kan åldersgränsen diskuteras.

3. Betalning
Betalning sker inom 14 dagar, eller angivet datum i anmälningsbekräftelsen, till bankgiro 131-8922 (Betalningsmottagare: “kulturföreningen Swish”). Det går också att betala via Swish till numret 123 570 27 58. Ange fyrsiffrigt anmälningsnummer på betalningen. Vid utebliven betalning förfaller din plats, och du måste göra en ny anmälan.

4. Återbetalning
Avanmälan går att göra fram till 20 mars mot full återbetalning. Efter det går det att avanmäla sig fram till 20 maj och få halva avgiften tillbaka. Från och med 21 maj görs ingen återbetalning om inte läkarintyg kan uppvisas. Det går bra att sälja vidare sin biljett till någon annan fram till den 10 juni och detta måste meddelas till MultiCon.

5. Försäkring och skadestånd
Som deltagare förväntas du själv ta ansvar för lokalerna konventet använder. MultiCon står ej för skadegörelse, vårdslöshet eller oaktsamhet från dig som deltagare. Vid skadegörelse, vårdslöshet eller oaktsamhet blir enskild deltagare eller dennes målsman ersättningsansvarig.

6. Alkohol och droger
MultiCon 2017 har nolltolerans mot alkohol och droger. Det innebär att alkohol och droger inte får medföras, förtäras eller brukas under konventet, och att man inte heller får vara påverkad. Om detta händer blir man avstängd från konventet. Vid misstanke om droganvändning kontaktas polis. Rökning får endast ske på anvisade platser.

7. Trygghetsregler
MultiCon 2017 är ett privat evenemang och vi har rätt att utan ersättning återkalla ett konventpass och avvisa personer då dessa uppträder störande. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, allt beteende som är olagligt, farligt, diskriminerande, eller orsakar överdrivet obehag för deltagare, gäster eller personal. Vid avvisning av minderårig kontaktas dennes målsman.

Vi på MultiCon 2017 vill att alla på konventet ska känna sig trygga och kunna ha roligt! Det är därför viktigt att du som deltagare följer alla instruktioner från våra funktionärer, samt Arena Satellitens personal. MultiCon tolererar ej kränkningar mot eller från våra deltagare, gäster eller personal. Om du känner dig otrygg på MultiCon finns det alltid funktionärer att prata med!